வீட்டுத்தோட்டத்தின் பயன்கள்

0

மிகச்சிறந்த பொழுதுபோக்கு

எமது நாடுகளில் மட்டுமன்றி வளர்ந்த நாடுகளிலும் வீட்டுதோட்டம் என்ற விடயம் மிகச்சிறந்த பொழுதுபோக்காக காணப்படுகிறது. ஏனைய பொழுதுபோக்குகளை விட இது பயனுள்ளது.

தொடர்மாடி குடியிருப்புகளில் கூட சாடிகளில் வீட்டுதோட்டம் செய்வார்கள். அந்த அளவிற்கு வீட்டுத்தோட்டம் பயனுள்ள பொழுதுபோக்காகும். விவசாயம் ஆத்ம திருப்தி தரவல்லது.

இது எமக்கு மாலை வேளைகளில் இளைப்பாறுதலையம் புத்துணர்வையும் சிறியளவில் பொருளாதார இலாபங்களையும் தருவதனால் அதிகளவான மக்கள் வீட்டுதோட்டத்தை தமது பொழுதுபோக்காக செய்து வருகின்றனர்.

சிறந்த பொருளாதார நன்மைகள்

நாம் சந்தைகளுக்கும் கடைகளுக்கும் அலைந்து அதிக விலை கொடுத்து தரமில்லாத காய்கறிகளை வாங்குகின்றோம். வீட்டுத்தோட்டங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் இதனை தடுக்கலாம்.

வருடத்தின் எல்லா நேரங்களிலும் ஒரு பச்சை வீட்டு இல்லத்தை அமைத்து நல்ல பயிர்களை நாட்டி எமது தேவைக்கு ஏற்ப காய்கறிகளை பெற்று கொள்ளலாம் அதிகம் இலாபமும் ஈட்டலாம்.

வீட்டுதோட்டத்தின் மூலமாக பலவிதமான அலங்கார மலர்ச்செய்கை பழங்கள் கிழங்குகள் என பல பெறுமதியான உற்பத்திகளை எம்மால் குறைந்த செலவில் மேற்கொள்ள முடியும்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Verified by MonsterInsights